Tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2 cho hệ thống cáp xoắn đôi

Tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2 cho hệ thống cáp xoắn đôi

Bộ tiêu chuẩn này do TIA trực thuộc EIA phát hành. Hơn 30 tổ chức trong ngành công nghiệp viễn thông đóng góp chuyên môn để xây dựng tiêu chuẩn này (bao gồm cả các nhà sản xuất, tư vấn, người dùng cuối, và các tổ chức).

Tiêu chuẩn xoắn đôi

TIA : Telecommunications Industry Association - Hiệp hội công nghiệp viễn thông. Là 1 bộ phận của EIA chuyên về mảng viễn thông.

EIA là chữ viết tắt Electronic Industries Association – Hiệp hội doanh nghiệp điện tử là một tiêu chuẩn và tổ chức thương mại bao gồm liên minh các hiệp hội thương mại của các nhà sản xuất thiết bị điện tử tại Hoa Kỳ.

Tiêu chuẩn TIA/EIA-568

TIA / EIA-568 là một tập hợp các tiêu chuẩn viễn thông của Hiệp hội Viễn thông Công nghiệp (TIA), một nhánh của Liên minh ngành công nghiệp điện tử (EIA). Các tiêu chuẩn này quy chuẩn hệ thống cáp tòa nhà thương mại cho các sản phẩm và dịch vụ viễn thông.

Các vấn đề được đặt ra bàn bạc vào năm 1991 thì đến năm 1995 TIA cho ra đời bộ tiêu chuẩn TIA/EIA-568-A. Năm 2001 TIA cho ra đời bộ tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B là bản sửa đổi của bộ tiêu chuẩn TIA/EIA-568-A. Đến năm 2014, TIA đang nghiên cứu thảo luận để cho ra đời bộ tiêu chuẩn C thay thế các bộ tiêu chuẩn cũ đã lỗi thời.

Tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B

Mục đích của tiêu chuẩn này là để cung cấp các yêu cầu tối thiểu đối với cáp viễn thông trong khuôn viên của một tòa thương mại. Bộ tiêu chuẩn này được chia ra làm 3 phần:

+ TIA/EIA-568-B.1 thảo luận về những yêu cầu chung. Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin liên quan đến việc quy hoạch, lắp đặt và kiểm tra hệ thống cáp cấu trúc trong các tòa nhà thương mại. Nó cũng thiết lập các thông số hoạt động cho hệ thống cáp như các kênh và liên kết cố định

+ TIA/EIA-568-B.2 thảo luận về tiêu chuẩn chung cho các thành phần của hệ thống cáp mạng xoắn đôi. Tiêu chuẩn này quy định các thành phần của hệ thống cáp truyền tải và các yêu cầu cho một hệ thống cáp.

+ TIA/EIA-568-B.3 thảo luận về các thành phần sợi cáp quang. Tiêu chuẩn này quy định các thành phần và các yêu cầu truyền dẫn cáp quang cho hệ thống cáp.

Tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2

TIA/EIA-568-B.2 thảo luận về tiêu chuẩn chung cho các thành phần của hệ thống cáp xoắn đôi (cáp mạng). Tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2 là bộ tiêu chuẩn dành riêng cho hệ thống dây cáp mạng (xoắn đôi). Mọi chủng loại cáp mạng phải đáp ứng được tiêu chuẩn này mới được phép thi công trong tòa nhà thương mại.

Bộ tiêu chuẩn này thiết lập ra 1 bộ tiêu chuẩn chung cho tất cả các yếu tố liên quan tới hệ thống cáp xoắn đôi. Nó gồm các phần chính sau:

+ Entrance facility

+ Main/Intermediate cross-connect

+ Backbone distribution

+ Horizontal cross-connect

+ Horizontal distribution

+ Work area

Các tin khác