Cáp camera RG/U : Dây cáp Camera RG6, Cáp đồng trục rg6 - 100m