Cáp camera RG/U : Dây Cáp Camera, Cáp Đồng Trục RG59/U+2C Có dây nguồn 305m