Cáp camera RG/U : Cáp Camera RG59 + 2C 100m có dây nguồn